Month: March 2022

สิ่งที่อุตสาหกรรมนั้น “จะต้องมีการควบคุมให้ดี

                ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมคในหลากหลายอย่างมาก ซึ่งภายในอุตสาหกรรมนั้น การควบคุมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าในเรื่องของการควบคุมนั้นหากว่าไม่มีมาตรฐานนั้นอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยเช่นกัน และ อาจจะส่งผลในเรื่องที่ที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “การควบคุมคม”ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้มีมาตรฐานดี และ ป้องกันความผิดพลาด การควบคุมความสะอาด                 ในปี 2022 นั้นเรื่องของความสะอาดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ด้วยเช่นกัน เพราะว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นหากว่าไม่มีการควบคุมความสะอาดนั้นอาจจะทำโรคระบาดอย่างโควิด 19 นั้นระบาดภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้นะครับ นั้นจึงทำให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมสะอาดให้ดี และ มีมาตรฐานอย่างมากไม่อย่างนั้นหากว่าเกิดการระบาดของโรคระบาดภายในอุตสาหกรรมนั้นจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก และ ยังเป็นอันตรายต่อพนักงานด้วยเช่นกัน การควบคุมความชื้น             ในขั้นตอนการผลิตนั้นการควบคุมความชื้นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก แต่ว่าการควบคุมความชื้นนั้นไม่ได้ส่งผลในส่วนแค่ข้อดีของการผลิตและการเก็บสินค้าเท่านั้น แต่ว่าการที่ภายในอุตสาหกรรมนั้นมีการควบคุมความชื้นให้ดี และ มีมาตรฐานนั้นจะส่งผลให้ภายในอาคารนั้นไม่เกิดเชื้อราด้วยเช่นกันโดยจะมีการติดตั้งเครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม ราคา ที่หลากหลาย  และ นอกจากนั้นการที่มีการควบคุมความชื้นนั้นจะส่งดีอย่างมากในเรื่องของ การเติบโตของเชื้อโรคโควิด 19 นั้นก็เพราะว่าเชื้อโรคชนิดนี้นั้นจะสามารถที่เติบโตดีอย่างมากในอากาศที่ชื้นนั้นจึงทำให้การควบคุมความชื้นนั้นเป็นการป้องกันไปในตัวด้วยเช่นกัน การควบคุมอุณหภูมิ             อุณหภูมิเองก็สำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม ซึ่งการที่ภายในอุตสาหกรรมนั้น จะต้องมีการควบคุมความชื้นนั้นก็เพราะว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการใช้ค่าอุณหภูมิที่มีมาตรฐาน ในขั้นตอนการผลิต และ นอกจากนั้นในการควบคุมอุณหภูมินั้นการควบคุมอุณหภูมิรายตัวของพนักงานเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าโควิด 19…

Read More